Rekvizīti:

SIA “MKD Projekts”

Juridiskā adrese: Līvānu iela 3, Lizums, Gulbenes novads

Adrese: “Dauškāni”, Tirzas pagasts, Gulbenes novads, LV-4424

Reģ.Nr. LV44103074911

Konts: LV65PARX0019117280004

Mob.tel.: 29 430 391

SAZINĀMIES